Velikonoční zvyky

  REGION Letošní Velikonoce kvůli pandemii koronaviru budou jiné, než na jaké jsme byli zvyklí. Zkusme objevit dávné zvyky, na které se zapomnělo. Víte, proč se Velikonoce slaví?

  Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Židé si připomínali vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví, pohané zase návrat jara.

  Svatý týden nebo také Velký týden začíná Květnou neděli, která připomíná příběh zatčení a umučení Ježíše Krista. Květnová neděle nebo Pašijová neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely. Mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.

  Na Modré pondělí se začínalo uklízet, na Šedivé úterý se vymetaly pavučiny z koutů.

  Podle historického výkladu Škaredá středa byla dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Podle legendy se na Ježíše škaredil a odtud pochází právě název tohoto dne. Kromě toho, že si věřící v tento den připomínají Jidášovu zradu, připadá na Škaredou středu řada dalších zvyků.
  Pověry říkají, že základem je, abyste se v tento den nemračili, neškaredili. Jinak vám to prý zůstane. Dnes by hospodyňky měly upéct Jidáše, je to medové pečivo, které má tvar smyčky a připomíná tak Jidášovu zradu a smyčku na jeho oprátce poté, co se oběsil.
  I když se Jidáše pečou ve středu, jíst by se měly až k snídani na Zelený čtvrtek.

  K Zelenému čtvrtku se váže hodně pověr. Podle lidových zvyků bychom ještě před svítáním měli zatřást stromy, které budou potom mít pak víc ovoce. Na Zelený čtvrtek bychom neměli nikomu půjčovat peníze ani se s nikým hádat. Po následujících 365 dnů se tak vyhneme sporům a budou se nás držet peníze. Na Zelený čtvrtek bychom si měli dát něco zeleného – špenát, salát. Křesťané si dnes připomínají poslední večeři Páně, večer pak zvony odlétají do Říma. Zvuk zvonů až do Bílé soboty nahrazují děti řehtačkami.

  Jaké zvyky se vážnou k dalším dnům si řekneme příště.

  Foto: wiki

  Komentáře