Vyjde časopis o gutském kostelíku

REGION Skoro celý časopis Těšínsko bude nyní věnovaný kostelíku v Gutech. S ohledem na srpnový žhářský útok na dřevěný kostel Božího těla v něm najdete články o historii svatostánku i fotografie.

Titulní stranu zdobí zvon z roku 1565, jeden ze tří, které padly za oběť plamenům. „Dohledu památkářů nad spáleništěm a okolnostem přípravy vědecké rekonstrukce obnovy stavby se věnovala památkářka Romana Rosová. Příspěvek Tomáše Foldyny sumarizuje základní údaje o třech zvonech, které zhoubný požár zničil.

Přehled artefaktů s vazbou na mimořádně cenný mobiliář kostela předkládá historik David Pindur. Jejich ztráta je z hlediska stáří, typologické pestrosti i množství situovaného na malém prostoru obzvlášť bolestivá.

„S problematikou volněji souvisí také přehled díla známého kulturního, osvětového a vlastivědného činitele Jaroslava Zahradníka (1890–1977) uloženého v uměleckohistorické sbírce Muzea Těšínska, kde se mj. nachází jeho zde publikovaný akvarel zachycující gutský kostel v roce 1953,“ poznamenává historik Muzea Těšínska Radim Jež.

V aktuálním čísle se dále nachází třeba i specifický typ lidového horského obydlí, který popsal na příkladu tzv. kurloku z Košařisk (č. p. 10) etnograf Petr Liďák nebo svědectví pamětního spisu z roku 1934 nalezeného v letošním roce v základním kamenu bývalé české školy v Nýdku-Hluchové či vzpomínka na nedávno tragicky zesnulou historičku a archivářku Blaženu Przybylovou.

Vlastivědný časopis vyjde ve středu 20. prosince. Jeho vydavatelem je Muzeum Těšínska a zmíněné číslo uzavírá jubilejní 60. ročník jeho existence. Stojí 100 korun a lze ho koupit na pobočkách Muzea Těšínska, prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách či k objednání elektronicky na michaela.piechova@muzeumct.cz.

Jana

Komentáře