OLDŘICHOVICE Letos v lednu spolek CHKS zorganizoval pod Javorovým biatlonové závody pro dobrou věc. Teď výtěžek z akce ve výši 40 tisíc korun poputuje na podporu dětí, které si z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohou dovolit sportovat.

Máme za sebou 1. úspěšný ročník amatérského biatlonového závodu, díky němuž jsme vybrali peníze, které bychom nyní rádi rozdělili mezi děti, které chtějí sportovat, ale pro jejichž rodiče je to finančně náročné. Cílem našeho projektu je podpořit děti ve věku 6-18 let ve sportovních aktivitách. Forma podpory je finanční: příspěvky na sportovní kroužky, sportovní vybavení, soustředění – sdělil jeden z hlavních iniciátorů a organizátorů těchto charitativních závodů Janusz Sikora.

O finanční podporu žádají rodiče sami prostřednictvím formuláře, který je zveřejněný na webových stránkách www.biatlonpodjavorovym.cz, kde najdete také emailovou adresu, kam formulář poslat.

Cílovou skupinou jsou:

  • děti pocházející z rodin, ve kterých rodiče pobírají přídavky na děti
  • děti, které vyrůstají v sociálních ústavech nebo v pěstounské péči
  • děti, jejichž rodiny se ocitly v sociálně tíživé situaci nebo jsou jinak sociálně potřebné (např. rodiče samoživitelé).

Komentáře