W Koszarziskach sie spotkali bywali owczorze

KOSZARZISKA W sobote 9 marca sie u gazdy Klimka na Koszarziskach spotkali bywali owczorze.

Nejprzód gazdowi ostrzigali owce, aby wiosne prziwitały w nowej fryzurze, a potym pospóminali na stare czasy, kiedy robili przi owcach w Płónej Dolinie na Koszarziskach.

– Zanim gazdowie wygnali owce na pastwe, musiały być feszne – pieknie ostrzigane, aby sie na łąkach podobały baranóm. U nas w Koszarziskach, nim sie owce wygnały na pastwe, se nejprzód zagnały do Kopytnej, aby sie wykómpały, aby była wełna czysto. A jak rzeschły, tak sie jich strzigało – spóminoł stare czasy Jozef Kożdoń.

Przi strziganiu sie też owce kontrolowało, czy sóm w dobrej kondycji, czy majóm kopyta w porzóndku, aby mógły aż do jesiynie szpacyrować po naszych beskidzkich gróniach.

Po robocie gaździno we starej chaupie nagotowała swaczyne. A gazda poczynstowoł.

Dziecka ku takimu świyntu prziszły zagrać a zaśpiywać.

Wiosna może prziść.

Komentáře