W Milikowie grajóm uż 25 roków!

MILIKÓW Moc ludzi sie uż Wielkanoc nimoże wyobrazić bez przedstawiynio w Milikowie. Aj latoś zaś zagrali nowóm sztuke.

„Wiym wszystko, czyli kurzyni szkodzi zdrowiu” jim zaś napisoł generalny dyrektor Werku Jan Czudek, kiery sie na premiere prziszeł podziwać aj ze swojóm babóm. A to uż był dziewiónty tekst, kiery aktoróm z Milikowa napisali.

Akcja se łodgrywo na autobusowej zastawce, a jak uż to w takich grach bywo, ludzie sie mogóm pośmioć od poczóntku aż do kóńca. Nejwiyncyj tego na scynie miała do zagranio Dorota Hóta a je trzeba napisać, że sie ji to fakt podarziło. Całość reżyserowała Halina Wacławek.

A jeśliście eszcze nie widzieli nowego przedstawiynio, tak możecie do Milikowa zajechać teraz w niedziele na 16. Za tydziyń w niedziele też bedóm grać o 16.

 

 

Komentáře