W Nydku strzigali owce

NYDEK Rok z rokym sie zeszeł a owce od gazdy Milerskigo zaś obrosły wełnóm i musiały sie ostrzigać. Tymu w Nydku pod Ostrym w sobote zorganizowali Majstrowstwa Góroli w strziganiu owiec. Głównymi organizatorami sóm spółka Koliba z Ogniskiem Górali Śląskich, MK PZKO w Nydku, Gmina Nydek, SCHOK oraz nydeccy gazdowie w czele z Michałym Milerskim.

Do Nydku sie zjechało sześć odważnych strzigoczy z całych Czech, miyndzy nimi była aji jedna baba. Jyny jedyn był tustela, Martin Szmek z Bystrzice, bo zbytek – albo narzyko na krziża, albo twierdzóm, że sóm już starzi i niech to robióm młodzi. Tyn nejmłodszy gibczok, Michał Staszowski, zamiast strzigać owce u gazdy Milerskigo v Nydku, tak se odjechoł szlifować skijarskóm forme do hale do Belgie.

Owce posłósznie czakajóm w koszorze na strzigani.

Gaździno wszystki ostrzigane owce porzóndnie zapisowała.

Do pumocy miała szwarne dziywczacko.

Ku strziganiu grała kapela Bezmiana.

„A teraz ku zasadóm mistrzostw: każdo ostrzigano owca – jedna kryska, minusowe punkty bedymy pisać za niewypici półki, pokaleczyni owce, za fest posmolónóm owce, wóm punkty przirachujymy,“ dodoł Michał Milerski.

Strzigało sie ryncznie…

…aji maszynkami.

Zadowolóny gazda se styrcził rynke do kapsy i komentowoł robote strzigoczy. To mu szło strasznie fajnie.

Potym sóm chycił nożyce do rynki i pokozoł, że aji ón umiy owce ostrzigać. Kapke owce postrzigoł. Gaździna rane zastrzikała dezynfekcjóm.

Ważnóm funkcje przi strziganiu majóm podowocze owiec. „Każdy rok muszymy pytać nowych, bo to je tako drzina, że dalszi rok sie nóm już nie dajóm napytać,“ zdradziła gaździno.

Chłapcy nie wiedzieli do czego idóm. Ale za chwile sie z nich loło, jakoby lecieli maraton.

Byli przeokropnie radzi, jak gazda nakozoł pauze na piwo.

Gaździno strigoczi poczynstowała dobróm miodulóm.

Trómbitaszi przijechali nieskoro, za to prziniyśli gazdowi cosi ostrzejszigo.

Za niecałe dwie godziny był koszor prózny…

…a owce paradnie chodziły ostrzigane po pasiónku.

„Była to fuszka, dobre, że uż je kóniec, tak sie nie spocymy ani na treningu z fuzbalu,“ radowali sie chłapcy z próznego koszora.

Zwiedawych prziszło strasznie moc.

Potym wszyscy mógli zasiednyć na słómie do amfiteatru i oglóndać, co sie na scenie dzieje.

Gazda ogłosił wyniki. Wygroł Vlasta Bišop – przewodniczący strzigoczy w Czeski Republice, drugi był Karel Švarc, kiery je Mistrzym Czech we strziganiu owiec. Trzeci skończył Martin Szmek z Bystrzice.

Nejlepi sie miała ale gaździno, bo jóm wszycy wycałowali a wyściskali.

Zaśpiywali i zagrali Trómbitáši Štefánikovci, Stano Otruba, Zuzana Čyžová.

Helo, helo, Helynko – na całego hókły Lipkorki, aż gynsio skura naskakowała.

Piosynki z Dołów prziwiyźli Kamraci, przijechali aji z Kamratkami, bo bez nich by byli jyny tak na pół.

Było co zjeść…

…aji wypić.

Zadowolóny gazda se kroczo hore na hale.

Komentáře