BYSTRZYCA Po rocznej pauzie przeca jyny w sobotni wieczór po Głuchówce popłynyły wianki. W zeszłym roku był we wielkim coronawirus, tóż wianki być mimógły. W tym roku dziynki Ewie Nemec, Ali Twardzik oraz zespołóm folklorystystycznym MK PZKO Łączka i Bystrzyca tradycyjne wianki sie odbyły.

Z powodu pandemii próby zespołów nie były, mieli my pore prób we wrześniu, teraz jyny jednóm. Chciały my, aby dziecka zaś rade prziszły do zespołu, aby my sie wszyscy razym spotkali i tymu my tóm dzisiejszóm impreze zorganizowały głównie dlo człónków zespołu i ich rodzin, tymu to było w takim skrómnym grónie – powiedziała kierowniczka zespołu Ewa Nemec.

Nejprzód Ewa Nemec opowiadała, jaki zwyczaje towarzyszóm Nocy Świyntojański. Tych je strasznie moc, je to taki magiczny dziyń a głównie noc. Ludzie wierzili, że woda i ogiyń w tyn dziyń majóm nadzwyczajnóm moc, że chodzóm czarownice, kiere mogóm zaczarować krowi mlyko czy kurzi wajca. W dómach wieszano leszczyne, kiero miała chrónić przed złóm mocóm czarownic.

Piekne a młode dzieuchy se uplytły wianki, kiere potym puszczały po wodzie.

Potym zatańcowali ci nejmiynsi ze zespołu. Do tańca zaprosili aji swojich tatów. A potym małe dziecka chladały skarb.

Wszycy se mógli nawlyc korale.

Kiery chcioł, se móg zrobić branzoletke.

Zatańcowali aji ci starsi.

A aji ci, kierzi sie prziszli podziwać.

Podle tradycji sie też skokało przez ogiyń.

Potym sie już szło puszczać wianki do Głuchówki.

Aby sie kaj nie zachycił o kamyń.

Kiery synek go chyci…

Syncy nieciyrpliwie czakali na wiónki.

A potym drap dziywcze za rynke …

Do tańca przigrywały kapele „Bez miana” i „Nowina”.

Wszycy byli radzi, że sie po tak dłógim czasie mógli spotkać, powykłodać ze znómymi.

Komentáře