TŘINEC Dvě pokuty v celkové výši půl milionu korun uložili inspektoři firmám, které měly na starosti odpad ze stavby motokárového areálu v Třinci.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, která motokárový areál stavěla. Část odpadu, který při stavbě vznikl, totiž předala firmě, která neměla oprávnění k jeho převzetí.

„Jednalo se celkem o 48 545 tun zeminy a kamení, které firma Lesostavby Frýdek-Místek nelegálně předala společnosti Rekultivace-Recyklace,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Vysvětlil, že firma Lesostavby Frýdek-Místek měla podle zákona povinnost ověřit si, zda odpady předává společnosti, která k tomu má oprávnění.

Pokutu dostala i společnost Rekultivace-Recyklace, která nejenom odpady přijala, ačkoli k tomu neměla zákonné oprávnění. „Navíc všech bezmála 50 tisíc tun odpadních zemin a kamení nelegálně uložila na pozemky ve Stonavě, které k nakládání s odpady nebyly určené. Za tato pochybení jsme jí uložili pokutu 300 tisíc korun,“ dodal Kozubek.

I když se firmy proti pokutám odvolaly, neuspěly. Ministerstvo životního prostředí obě sankce v plné výši potvrdilo.

„Nezákonné nakládání s výkopovými zeminami a kamením je relativně častým pochybením, se kterým se inspektoři při kontrolách setkávají. Řada subjektů podnikajících ve stavebnictví bohužel stále nerespektuje, že předávání zemin se řídí jasnými zákonnými pravidly, které je třeba dodržovat, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí,“ konstatoval Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Komentáře