Záchrana teď přijde dřív. Pomůže nová aplikace

REGION Zdravotnická záchranná služba chystá spuštění tzv. first responder systému na území Moravskoslezského kraje.

„Systém pomoci na vyžádání“ zajistí lidem potřebnou pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. Využívá totiž ochoty lidí, kteří chtějí díky svému vzdělání či proškolení pomoci v náhlých situacích.

Díky ní člověku, který je v ohrožení života, pomůže např. proškolený soused, který u něho bude dřív, než přijede  záchranná služba. Takový včasný zásah může být nesmírně důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.

„Je to vlastně velmi jednoduché. V současné době vidí operátoři záchranky databázi posádek zdravotnické služby a jejich rozmístění v regionu. Představte si to jako malé ikonky na mapě. Díky novému systému těch ikonek výrazně přibude. Ještě před příjezdem profesionálů bude moci potřebnému poskytnout zdravotní pomoc First responder, tedy registrovaný školený zachránce,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Zdravotnická záchranná služba již vyškolila vybrané dobrovolníky z vlastních řad. Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti v rámci spuštění systému.

„Souběžně byla připravena osnova a náplň kurzu First responder ZZS MSK, kterým musí projít každý dobrovolník v Moravskoslezském kraji,“ řekl Lukáš Humpl, tiskový mluvčí záchranářů.

Kurz obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho obsahem je seznámení se s aplikací pro přijetí výzvy, základy první pomoci v podobě zástavy masivního krvácení, uvolnění dýchacích cest či správného vedení základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru.

Nedílnou součástí je také seznámení dobrovolníků s etickým kodexem poskytování první pomoci či zvládáním stresových situací. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

„Úspěšní absolventi obdrží certifikát a jsou zařazeni do systému s unikátními přihlašovacími údaji platnými pro jedno mobilní zařízení,“ dodává Humpl.

V nejbližší vlně budou ve stejném rozsahu pro činnost first responderů připravováni dobrovolníci ze základních složek IZS. Později dále členové ostatních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují: Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, stejně jako zařazení členové jednotek požární ochrany obcí.

V poslední vlně budou osloveni dobrovolníci pracující ve zdravotnických povoláních. Lékaři a nelékařský zdravotnický personál. Záchranáři v rámci Moravskoslezského kraje předpokládají postupné vyškolení několika set osob.

Aktuálně se mohou do first responder systému Moravskoslezského kraje hlásit zájemci z řad základních složek IZS (pracovníci ZZS, PČR, HZS a Městské policie). Zatím se nepočítá se zapojením laické veřejnosti.

Komentáře