Žáci gymnázia učí seniory

TŘINEC V Třinci mají vedle Univerzity třetího věku i Seniorgymnázium. Jeho posluchači ve čtvrtek převzali závěrečné osvědčení o úspěšném absolvování Seniorgymnázia 2018.

Podmínkou pro obdržení osvědčení byla 70% účast. Toto se podařilo čtyřem studentům. Během loňského roku se konalo 10 přednášek, kterých se zúčastnilo více než 130 klientů.

Tento zajímavý vzdělávací projekt organizuje už od roku 2013 odbor sociálních věcí společně s Gymnáziem Třinec. Přednášky si pro seniory připravují sami studenti gymnázia, kteří jim je zároveň i prezentují.

„Zajímavé přednášky jsou obohacením jak pro studenty, tak pro seniory. Společné diskuse obou stran ukazují, že si mladí mají se seniory rozhodně co říci. Pěkné mezigenerační soužití je zvlášť v dnešní době hodně důležité,“ zdůraznila primátorka Věra Palkovská.

Pozitivně hodnotí projekt Seniorgymnázia i zástupkyně ředitelky Gymnázia Třinec Bibiana Kučírková. „Přínos tohoto projektu je pro žáky gymnázia jednoznačný – zvyšují si komunikačních dovednosti, získávají zkušenosti s prezentací na veřejnosti, ale také si prohlubují empatii k seniorům,“ uvedla.

Žáci gymnázia seznámili seniory s historií města Třince, se zvyky a obyčeji národů německy mluvících zemí, dověděli se, jak se slaví Vánoce jinde nebo jak si usnadnit styk s úřady pomocí internetu. Na řadu přišla i vážná hudba, zajímavé pokusy z chemie, mezilidské vztahy či beseda s Policií ČR.

Pokud se chcete projektu zúčastnit, informace můžete získat přímo v budově Klubu seniorů na Husově ulici nebo na tel. 558 993 756.

 

Komentáře