Zajíštění břehu Líštnice spěje do finále

TŘINEC Zpevňování břehu Líštnice proti sesuvu je skoro u konce. Dokončení stavby je plánováno na 13. prosince, pokud to stavbařům dovolí klimatické podmínky. Investice si vyžádala z městské kasy víc než 25 milionů korun.

 Se zpevněním břehů Líštnice v Třinci-Dolní Lištné město začalo v roce 2019, kdy postavilo opěrnou zeď za 6,5 milionu korun. O rok později bylo vynaloženo na stejné účely dalších 6,2 milionu korun.

Práce nyní probíhají na dvou úsecích (čísla popisná 26 a 27 a čp. 308) a týkají se například přeložky plynového potrubí, jehož trasa byla v přímé kolizi s novou opěrnou stěnou. Řeší se odkopy svahu a jeho zajištění zemními hřebíky a stříka­ným betonem.

Nyní zajišťujeme břehové svahy Líštnice na zbývajících úsecích a tím bude místní komunikace po celé délce zabezpečena proti sesuvu. Je to nemalý zásah do roz­počtu města, ale musíme to udělat. Jde o páteřní komunikaci pro občany v této části našeho města – uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

Termín dokončení stavby je plánován na 13. 12. 2021, pokud to stavbařům dovolí klimatické podmínky. Město v letošním roce proinvestuje na tyto účely 12,7 milionu korun.

 

Foto: TZ

Komentáře