Známe vítěze soutěže Univerzální machr

TŘINEC Sedmnáct týmů se utkalo v soutěži Univerzální machr, kde se popraly se zadáním v oblasti obrábění, technické tvorby a řemeslných činností.

Soutěž, kterou vyhlásili statutární město Třinec a Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě spolu s představiteli místních firem, se setkala s obrovským zájmem.

Pořadatelé žákům uložili úkoly ve třech řemeslných oborech. Jedním z nich byli „řemeslníci“. Děti se předvedly v ručním řezání plastového vodovodního a kanalizačního potrubí, zatloukání hřebíků do dřevěných špalíků, zapojení elektroinstalace, kompletaci dvojitého dřezového sifonu a instalaci plastového potrubí pro podlahové vytápění na systémovou desku.

Vítězství nakonec získali žáci Jubilejní Masarykovy školy Třinec, kterým se podařilo soutěžní úkoly splnit v nejlepším čase i kvalitě.

Další disciplína patřila malý obráběčům. Zde se nejlíp předvedla církevní základní škola. Za pomoci soustruhu pro začátečníky její žáci vyrobili ze dřeva plně funkční kufřík na nářadí, včetně několika kusů nářadí jako kladívko, šroubovák a plochý klíč. Přidali také dřevěné hřebíky, šroub a matku.

„Hodnotitele zaujala jak kvalita výrobku, tak i způsob provedení, zvláště pak mechanismus otvírání. Vše bylo korunováno estetickou vnější výzdobou kufříku,“ popisuje Šárka Szlaurová, tisková mluvčí třineckého magistrátu.

Nejzajímavější asi byla kategorie pro techniky, kteří měli za úkol vytvořit 3D funkční model některého ze stávajících výrobních zařízení v huti a zároveň natočit krátké video s postupem a vysvětlením, k čemu výrobní agregát slouží.

Nejlépe si vedli žáci Základní školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím z Bystřice. Vytvořili vysokou pec ze stavebnice, která automaticky láduje rudu, koks a vápenec do vagónu, následně je vysype do vysoké pece, z níž nakonec vypouští surové železo i strusku do předem připravených kontejnerů.

Třinecké železárny zadaly nelehký úkol, a to vytvořit 3D funkční model některého ze stávajících výrobních zařízení v huti a zároveň natočit krátké video s postupem a vysvětlením, k čemu výrobní agregát slouží. To se nejlépe podařilo týmu žáků Základní školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím z Bystřice. Jejich vysoká pec ze stavebnice automaticky láduje rudu, koks a vápenec do vagónu, následně vysype do vysoké pece, z níž nakonec vypouští surové železo i strusku do předem připravených kontejnerů.

Komentáře