Jablunkovská ZUŠ Open

JABLUNKOV Jablunkovská ZUŠ se připojila k celostátní akci happening ZUŠ Open ve veřejném prostoru, ke které se připojilo 420 uměleckých škol v České republice. Akce proběhla v pátek 31. května jako součást Folklórního festivalu Jackové dětem.

Cílem této akce je prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol. Podpořit vzájemnou spolupráci uměleckých škol, podpořit ZUŠ jako prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů. Jsou to dny oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.

A tak se hrálo na housle…

na flétny…

zpívalo se…

a hrálo na kytary.

Komentáře