JABLUNKOV Zdravé děti mají hodně možnosti, jak trávit volný čas, zájmových kroužků, sportovních klubů je v každém městě nepřeberné množství. Děti se speciálními potřebami takových možností moc nemají. V Jablunkově se můžou alespoň jednou za měsíc scházet ve výtvarném kroužku Arte workshop pro děti s handicapem při DDM Jablunkov, jehož hlavní iniciátorkou a vedoucí  je Zuzana Karpecká.

„Dílny organizuji proto, že zkrátka tvorbu dětí s handicapem miluji, jsou to pro mě, jako pro estéta, ty nejúžasnější obrázky, jsou to umělecká dílka, které obdivuji. Také si uvědomuji, že kroužky pro tyto děti tady na Jablunkovsku chybí,“ vysvětlila, proč kroužek vede, Zuzana Karpecká.

Sehnat kroužek pro dítě, které není tabulkové, je problém. Děti se speciálními potřebami přibývá a je třeba jim věnovat pozornost. „Jsme rády, že naše děti alespoň občas mohou mít svůj prostor a možnost zkoušet nové věci. My nechceme z dětí mít křehké květinky v bublině. Chceme z nich mít děti, jako každé jiné a chceme jim to dopřát. Proto jsme nesmírně vděčné za Zuzku,“ shodly se maminky, které své děti na kroužek přivedly.

„Práce s nimi je otevřenější, upřímnější, jsou to takové čisté duše. Pokud mne to bude vnitřně naplňovat, budu v tom pokračovat,“ dodala Karpecká.

 

Komentáře