Dnes večer kvůli taktickému cvičení zazní v Třinci sirény

TŘINEC  Dnes ve večerních hodinách proběhne v Třinci taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému, Třineckých železáren, Energetiky Třinec a krizového štábu města Třince. Po zaznění sirén, cca ve 20 hodin, v havarijní zóně v okolí plynojemů v části Třinec-Starý Borek, budou občané města informováni prostřednictvím městského rozhlasu o začátku a konci cvičení

– O uspořádání taktického cvičení rozhodl Hasičský záchranný sbor. Vzhledem k tomu, že relativně blízko zuří válka, jsem požádala velitele cvičení, abychom mohli občany o tomto informovat v dostatečném předstihu. Nejen proto, že je čas adventu, ale hlavně z toho důvodu, že by sirény v této době mohly vyvolat strach a paniku – uvedla primátorka města Věra Palkovská.   

Ukončení cvičení – pravděpodobně ve 21.30 hod. –  bude taktéž oznámeno prostřednictvím městského rozhlasu. V průběhu cvičení budou na určených komunikacích ve městě přítomny hlídky Městské policie Třinec a Policie České republiky, které však nebudou zasahovat do silničního provozu. V první linii pak bude tým Hasičského záchranného sboru, který v rámci svých činností bude například vyhledávat a zachraňovat zraněnou osobu. – Zasahovat budeme v areálu třinecké hutě a přilehlém okolí. Cílem této akce je procvičit součinnost všech zúčastněných při závažné havárii – úniku konvertorového plynu na přívodním potrubí do plynojemu – vysvětlil velitel HZS v Třinci Bohdan Sikora.

Foto: Pixabay/Peggy Marco

Komentáře