Chirurgům Nemocnice Třinec pomůže při operacích nová laparoskopická věž

TŘINEC  Nemocnice Třinec má novou 4K video laparoskopickou sestavu za 2,2 milionu korun. Díky 4K rozlišení a nové inteligentní světelné jednotce chirurg má maximální přehled v dutině břišní a neunikne mu ani nejmenší zdroj krvácení nebo jiné komplikace.

Nová 4K video laparoskopická sestava je vybavena speciálními filtry, které v kombinaci s novým světelným zdrojem dokážou v reálném čase zobrazit překryvný obraz, který se skládá z okem viditelného a infračerveného spektra.

Pomocí těchto filtrů a po nitrožilním podání Indocyaninové zeleně (ICG) se operujícímu chirurgovi dokonale zobrazí prokrvení střeva a může rovnou v průběhu operace rozhodnout, zda ponechá nebo upraví linie pro spojení (anastomózu) střeva. Rovněž po úspěšném spojení střeva si zkontroluje vitalitu vzniklé anastomózy – uvedla mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Výhoda nového přístroje spočívá v možnosti změny operačního postupu na základě fluorescenční angiografie provedené během výkonu. Cílem je rovněž snížení výskytu
pooperačních poruch hojení střevní anastomózy a jiných komplikací.

Foto: TZ

Komentáře