Chlapci vyrábí hmyzí domky pro mateřské školy

TŘINEC Do výroby speciálních hmyzích domků se pustili žáci Střední odborné školy Třineckých železáren. Připravují je pro vybrané mateřské školky v regionu.

„Hmyzí úkryty pomáhají k jejich ochraně a poskytují prostor k zabydlení. Zejména pro včely samotářky a čmeláky,“ vysvětluje Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí Třineckých železáren.

Pracovníci odboru hutě poskytli žákům tříletých oborů do hodin praktické výuky ukázky hotových hmyzích domečků. „Kluci se v hodinách praktického vyučování v dílnách věnovali něčemu konkrétnímu, co bude sloužit dobré věci. Myslím, že se úkolu zhostili velmi dobře, a že je to i bavilo,“ hodnotí ředitel školy Aleš Adamus.

Dvanáct hmyzích domků už je hotových. Konstrukčně složitější úkryty pro čmeláky jsou před dokončením.

Komentáře