Co dělat když… začne hořet komín

REGION Co dělat když začne hořet komín? „Vezmu hadici z kotelny a než přijedou hasiči, začnu hasit,“ slýchají často kominíci od lidí. A to je průšvih.

„Komínové těleso se v žádném případě nesmí hasit vodou. Mohlo by totiž popraskat nebo dokonce vybuchnout,“ varují hasiči.

Jediné, co může v tu chvíli člověk udělat poté, co zavolá linku 150, je zavřít dvířka od kotle a odstranit od něj veškerý hořlavý materiál.

Hasiči se po příjezdu rozdělí. Jedni zůstanou u kotle a druzí vyšplhají na střechu. Domlouvají se vysílačkou.

Když ti nahoře spouštějí do komína speciálního komínového ocelového ježka, který shodí hořící saze dolů, musí být kotel zavřený.

Pak dají vědět kolegům a ti z topeniště spaliny vyberou a zase zavřou, a tak stále dokola, než se komín vyčistí a je po požáru.

Jen vloni kvůli zanedbání čištění komínů museli hasiči likvidovat přes tisícovku požárů. A toto číslo rok od roku narůstá. Ve srovnání s rokem 2015 až o třetinu.

Z. Adamus
I takový otřesný pohled se někdy naskytne kominíkům při kontrole topeniště.

Jde o velké riziko. Zanedbání péče může způsobit i otravu oxidem uhelnatým, protože se ucpaným tělesem neodvádí vzhůru, ale hromadí v prostoru. Těchto často tragických případů také nebylo málo.

Podle nové legislativy se musí každý komín čistit minimálně jednou za rok, pokud lidé topí pevnými palivy, třikrát do roka.

Lidé si ho mohou čistit sami, ale jednou ročně musejí povolat na kontrolu spalinové cesty kominíka.

Z. Adamus
Pohled do skoro neprůchodné spalinové cesty.

Pokud vám komín začne hořet a vznikne vám na domě velká škoda, pojišťovna bude zkoumat příčinu.

Jestliže však zjistí, že jste pravidelnou údržbu zanedbali a nedoložíte dokument o kontrole kominíkem, pojistné plnění vám bude krátit podle výše vašeho zavinění.

Jana

Komentáře