Dnes svíčka v okně místo návštěvy kostela

ČR O Velikonocích, které jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky roku, věřící vždy mířili do kostela. Letos kvůli koronaviru budou bohoslužby sledovat on-line nebo v televizi.

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví vyzvala věřící, aby dnes, tedy na Bílou sobotu večer, po setmění namísto návštěvy mše dali do okna zapálenou svíčku. V prohlášení čteme:  „ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.“


Informace, jak se budou letos slavit Velikonoce, zveřejňují i kostely na svých informačních tabulích. Například v Třinci, před kostelem sv. Alberta se věřící dočetli i toto:

O letošních Velikonocích je třeba rovněž zapomenout na chodzyni po Śmierguście, není radno se rovněž navštěvovat.

 

 

Komentáře