Evangelický den v Třinci

TŘINEC Vděčnost za svobodu, ve které žijeme již třicet let, byla hlavním mottem tradičního Evangelického dne, který pořádá Slezská církev evangelická augsburského vyznání. Oslavovalo se rovněž 120 let existence třineckého evangelického kostela a sboru.

„Svoboda je krásným darem, ale také i výzvou a závazkem. My dnes prožíváme Evangelický den, Pán dává podle těchto slov svůj „den spásy“ a čas příhodný. Toužíme po tom, aby i tento Evangelický den byl dnem Páně a dnem spásy. Novým nasměrováním našich životů i naší církve na cestu spásy,“ přivítal všechny senior Třineckého seniorátu Bohdan Taska.

Celá akce začala slavnostní bohoslužbou.

Součástí bylo i vyhodnocení soutěže pro děti a mládež.

Poté proběhlo požehnání dětem.

Přítomné pozdravili hosté – Věra Palkovská, primátorka statutárního města Třince, Adrian Korczak, biskup diecezji kościoła cieszyńskiego w RP, Tomáš Tyrlík, biskup SCEAV.

Bohoslužbu vedl Ivan Eľko, generální biskup Evangelické církve na Slovensku.

O kulturní program se postaral třinecký sbor SCEAV,

dechový orchestr z oldřichovického sboru.

Po společném obědě v parku kolem Sborového centra Hutník bylo připraveno pro děti mnoho zábavných, pohybových a výtvarných atrakcí – lezecké stěny, rukodílné workshopy, malování na tvář.

Hrály si nejen děti, ale připojili se i dospělí.

Děti zhlédly interaktivní divadlo v podání „Teatr Eden z Wieliczki“ z Polska, které proběhlo v prostorách Sborového domu Apoštolské církve.

Účastníci měli možnost zdarma navštívit Muzeum Třineckých železáren. Součástí byly i vzdělávací semináře.

Historický seminář pastora Vlastimila Ciesara „Tři muži z alba“, který proběhl v kostele,  seznámil účastníky se životními příběhy osob, které jsou spojené se vznikem evangelického kostela v Třinci.

Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa, který je pracovníkem polské pobočky organizace Open Doors PL, v budově Staré fary pod kostelem prezentoval příběhy pronásledovaných a trpících věřících.

O tom, jak se žije mladým křesťanům v Číně, se mohli účastníci dozvědět v suterénu CS Hutník, kde zaznělo autentické svědectví o nesvobodě a pronásledování.

Odpoledne na pódiu v parku u základní umělecké školy proběhl pestrý hudební program, zazněly tam skladby od bigbandu, přes pop, až po folk. Pozvaní hosté vyprávěli své příběhy, které se odehrály před i po Sametové revoluci. Nakonec pódium patřilo hudebnímu souboru mladých lidí z Třince Fusion, kteří interpretují populární písně.

 

Komentáře