BYSTRZYCA Tradycyjny Miyndzynarodowy Świyntojański Festiwal Folklorystyczny w Bystrzicy sie latoś skłodoł jakby z dwóch czynści. Przi wystympach zespołów padało, ale jak dziywczynta w Głuchówce puszczały wiyńce, na wszeckich sie uśmiychało słóneczko.

W Parku PZKO w Bystrzicy wystómpiły regionalne zespoły folklorystyczne i kapele ludowe – Trowniczek, Łączka, Bystrzyca, Zaolzioczek, Zaolzi, Bezmiana a Gróniczek.

Przijechali aji goście spoza granicy – Vlasta Mudríková

a zespół Puľs z Preszowa – złoty gwóźdź programu.

Zaśpiywejmy im sto lat! – powiedzioł wójt Bystrzice Roman Wróbel – przewodnik festiwalym.

Wielki brawa, było to szumne!

Dziynkujymy, bywejcie zdrowi!

Festiwal Folklorystyczny by sie nie obył bez wybitnego folklorysty – profesora Daniela Kadłubca.

Zpoczótnku loło, ludzie sie pochowali pod parazolami.

Nieskorzi sie zrobiła pogoda i wylyzło słóneczko.

Wiónki mómy narychtowane.

Nejwyższi czas, aby wyruszył pochód ku Głuchówce.

Łopaternie, aż nie gruchnym do wody cało!

Tak, dziywczynta, a puszczómy!

Kieróm se zebierym?

Mosz mie rod? Kapke ja!

A – tu sie gdosi bedzie żynił.

Komentáře