Hrádek přestaví obě školy

HRADEK Neútěšný stav střechy polské základní školy a nedostatek prostor v české základní škole jsou důvody, proč obec Hrádek se rozhodla pro přestavbu obou školních budov. O tom, jak školy mají vypadat, obecní zastupitelé již rozhodli.

Zastupitelstvo Hrádku vybralo dva architektonické projekty, které řeší přestavby obou obecních základních škol – jak té polské, tak české. – Pokud se jedná o polskou základní školu, tak projekt přestavby je již ve stádiu projektové dokumentace. Ohledně přestavby české školy – na zpracování projektové dokumentace budeme chtít získat dotace, a měla by být hotová příští rok – uvedl starosta obce Robert Borski.

Polská základní škola se dočká půdní vestavby a kompletní výměny krovů. Vznikne tak multifunkční prostor – sál / přestávková místnost s dětskou kuchyňkou a souvisejícím skladovým a hygienickým zázemím. Vznikne tak kompletní nové podlaží nad celou plochu původní školy i nad přidaný zadní trakt. Architektonická studie předpokládá se, že se nástavba obejde bez větších zásahů do vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění, a že se připojí na systémy fungující v budově. Návrh předběžně počítá s instalací vzduchotechnické jednotky pro odvětrání podkroví.  Jelikož nové podlaží je celé prosklené, projekt počítá s venkovním fixním stíněním ve formě vodorovného přesahu střechy s doplňkem vnitřních závěsů.

V případě české základní školy se nejedná pouze o půdní vestavbu. Rekonstrukce se bude týkat všech nadzemních podlaží. Po výstavbě bude mít škola sedm učeben, z toho dvě odborné – počítačovou učebnu a učebnu pro výtvarnou výchovu. Podle schváleného architektonického návrhu, největšími změnami projde 2. nadzemní podlaží základní školy, kde se jedná o rozšíření stávající nadstavby nad celý půdorys školy. Po přestavbě bude škola bezbariérová.

Foto: obec Hrádek (arch. studie)

Komentáře