Integrační setkání s PZKO

BYSTŘICE Dobrý nápad nad zlato. Tak by se dala ve zkratce popsat akce Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu z Bystřice, jejímž cílem je oslovit žáky posledních ročníků základní školy natolik, aby se stali členy organizace. Integrační setkání se konalo již pošesté. 

Akce, s kterou před několika lety přišla Místní skupina PZKO z Bystřice, se již nadobro zapsala do kalendáře aktivit této skupiny. Integrační setkání je pořádáno pro žáky dvou posledních ročníků Základní a mateřské školy Stanislava Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici, tedy pro deváťáky a osmáky.

Hlavním cílem Integračního setkání je ukázat mladým lidem, co v našem PZKO vůbec děláme a jaké aktivity má pro ně připraven Klub Mladých, který v rámci naši Místní skupiny funguje. Svou činnosti prezentuje i Folklorní soubor Bystřice. Nesdílnou součástí je i přednáška o historii regionu a Polácích v něm žijících – uvedl za pořadatele Paweł Sajdok, který s nápadem na Integrační setkání přišel.

Know-how akce, která osloví mladé potencionální členy snad každé organizace či spolku, zní poměrně jednoduše. Na začátek terénní hra s prvky Pevnosti Boyard, následně dvě hodiny sportovního vyžití s paintballem v hlavní roli, oběd, přednáška, prezentace, večeře, promítání filmu, diskotéka, společně strávená noc a snídaně.

Nutno však pamatovat, že akce se neuspořádá sama a zadarmo. V Bystřici se na ní, kromě Pawła Sajdoka, podílí rodiče z Macierzy Szkolnej, zástupci harceřů a samozřejmě bystřického Klubu Mladých. Nicméně i přesto, že její organizace si žádá značné úsilí, výsledky se dostavily velmi brzy: několik let předtím počet nových členů MS PZKO byl zřídkakdy vyšší než pět, nyní – v době, kdy se Integrační setkání koná – číslovka pokaždé končí s příponou -náct.

Foto: IKZ

Komentáře