Třinec posílá finanční pomoc obcím na Moravě

    TŘINEC Bezprostředně po živelní katastrofě na Břeclavsku a Hodonínsku se sešla Rada města Třince. Rozhodla, že tornádem postiženým obcím poskytne finanční pomoc.


    Hned v pátek ráno po noční události se sešla rada města a jednohlasně schválila poskytnutí finanční pomoci obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice, které hlásí největší škody – uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

    Každé z uvedených obcí pošle Třinec dvacet tisíc korun na odstranění škod po ničivé bouři.

    Komentáře