Jablunkov rozdal ceny za práci v sociální oblasti

JABLUNKOV V rámci Jabkového dne, které je zároveň dnem sociálních služeb, město Jablunkov již podruhé vyznamenalo osobnosti z oblasti sociálních služeb.

„Město si velice váží náročné práce pracovníků, dobrovolníků a občanů, kteří působí v našem městě v sociální oblasti. Za jejich profesionální a zároveň empatický přístup ke klientům, o které se starají, patří naše uznání,“ poděkoval na úvod starosta města Jablunkova Jiří Hamrozi.

Vyznamenáni byli:

Zdeňka Walczysková – pracuje jako osobní asistentka od roku 2006. Profesionálně poskytuje lidem s postižením a seniorům z celého Jablunkovska terénní sociální službu osobní asistence. Uživatelé služby i jejich rodiny se na ni s důvěrou obracejí, protože je velmi spolehlivá a vstřícná. Působí v organizaci Podané ruce.

Marie Lupinská – pracuje jako sociální pracovnice na městském úřadě, kde zajišťuje agendu sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče. Dlouhodobě je aktivní i jako vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v našem městě, konkrétně pro cílovou skupinu rodin s dětmi. Ke každé práci přistupuje velmi zodpovědně a empaticky. Je velmi dobrosrdečná, skromná a pracovitá.

Karel Lysek – je členem místní organizace Svazu tělesně postižených v Jablunkově už od roku 1996. V organizaci již 20 let působí jako předseda. Aktivně se zapojuje do veřejného dění, kde hájí zájmy tělesně postižených. Je velmi empatický, kamarádský.

Komentáře