Konečné vyúčtování sbírky na dřevěný kostel v Gutech

TŘINEC Statutární město Třinec hned po požáru dřevěného kostela Božího Těla v Gutech vyhlásilo za účelem jeho obnovy veřejnou sbírku, která probíhala od 8. srpna 2017 do 31. července 2021 formou shromažďování finančních prostředků na zvláštní bankovní účet.  Nyní město představilo konečné vyúčtování.

Tragický požár dřevěného kostela Božího Těla v Gutech z 2. srpna 2017 vzedmul mezi občany obrovskou vlnu solidarity a podpory. Město Třinec vyhlásilo na obnovu kostela sbírku, pokladničky pro tyto účely byly k dispozici i v rámci benefičních koncertů Srdce Evropy. Celkový výtěžek sbírky, která trvala 4 roky a skončila loni v červenci, se nakonec zastavil na částce 3 962 293,71 korun.

Všechny vybrané prostředky byly převedeny na bankovní účet Římskokatolické farnosti Střítež u Českého Těšína podle uzavřené Smlouvou o spolupráci (mezi Statutárním městem Třinec a Římskokatolickou farností). Na základě provedené kontroly ze strany Moravskoslezského kraje byl výtěžek sbírky čerpán v souladu s účelem, pro který byla sbírka konána – uvedlo město na svých webových stránkách.

Nový kostel Božího Těla v Gutech byl v neděli 6. června 2021 a byl vybudován jako věrná replika původní stavby za použití tradičních řemeslných postupů. Interiér se od původního kostela ale liší, protože mobiliář byl zcela zničen. Nový gutský kostelík však má něco navíc, co dřívější stavba neměla – je vybaven plnohodnotnými varhanami.

K novému vybavení patří rovněž čtyři zvony. Pro stavbu kostela použito 450 m3 jedlového dřeva, 150 m3 smrkového dřeva pro dřevěný šindel a přes 10 m3 dubového dřeva. Kostel je nově vybaven elektrickým protipožárním zařízením, napojeným na pult centralizované ochrany hasičů. Novým technickým vybavením kostela je rovněž nádrž na požární vodu s objemem 24 m3.

Komentáře