JABLUNKOV Letošní Tříkrálová sbírka skončila 16. ledna. Výsledky opět ukázaly, že solidarita na Jablunkovsku není ani v těžkých časech prázdné slovo. Dobrovolníci vykoledovali pro Charitu 1,348 milionu korun. Nejvíc se vybralo Jablunkově, Mostech u Jablunkova a v Návsí, v přepočtu na jednoho obyvatele nejštědřejší byli lidé v Bocanovicích, na Hrčavě a v Bukovci.

„Z peněz, které se nám se sbírky vrátí, chceme pořídit vybavení Snoezelen terapeutické místnosti pro klienty Denního stacionáře sv. Josefa, chceme koupit auto a podpořit provoz naší pečovatelské služby, chceme podpořit provoz Centra pomoci sv. Rafaela, a také na přípravu nové pobytové služby, kterou chceme zřídit,“ sdělila Lucie Szotkowská, ředitelka Charity Jablunkov.

Tříkrálová sbírka není jen vybírání peněz. Lidé se na koledníky těší, že požehnají jejich domu. Celonárodní Tříkrálovou sbírku, kterou pravidelně a každoročně pořádá již od roku 2001 Charita Česká republika, charakterizuje zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Bez ní by si řada lidí počátek nového roku již vůbec nedokázala představit. I letos – ve dnech 1. až 16. ledna 2023 – tedy vyrazily k lidem tříkrálové skupinky, a navázaly tak na starý kolednický zvyk.

Celkový výnos z každého ročníku Tříkrálové sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023

Výsledky jednotlivých obcí
Tříkrálová sbírka 2023
Počet pokladniček
Počet obyvatel       k 1.1. 2023
Přepočteno na obyvatele          
Jablunkov 340.188 Kč * 33 ks 5303 64 Kč
Mosty u Jabl. 245.749 Kč * 17 ks 3706 66 Kč
Návsí 150.483 Kč 18 ks 3857 39 Kč
Písek 133.650 Kč * 10 ks 1897 70 Kč
Bukovec 104.647 Kč * 8 ks 1374 76 Kč
Milíkov 68.958 Kč 8 ks 1343 51 Kč
Písečná 59.796 Kč 7 ks 1054 57 Kč
Hrádek 92.639Kč * 8 ks 1893 49 Kč
Bocanovice 45.471Kč * 4 ks 489 93 Kč
Horní Lomná 19.970 Kč 2 ks 352 57 Kč
Dolní Lomná 56.448 Kč * 7 ks 944 60 Kč
Hrčava 19.589 Kč * 4 ks 246 80 Kč
Košařiska 10.412 Kč 3 ks 365 29 Kč
CELKEM
1.348.000 Kč
129 KS
22 823
61 Kč

 

Foto: Charita Jablunkov

 

 

Komentáře