Maturitní a přijímací zkoušky

REGION Rodiče maturantů a maturanti samotní, kteří letos budou maturovat, od začátku epidemie koronaviru žijí ve velké nejistotě. Až do včerejšího dne neměli tušení, jak zkoušky dospělosti budou probíhat.

Teprve včera na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga představil plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.

Maturitní zkoušky by měly proběhnout nejdřív 21 dnů po znovuotevření škol. Ze společné části maturity se vypustí písemná část z českého a cizího jazyka. U těchto předmětů se bude psát jen didaktický test, proběhne i ústní zkouška. Maturitní testy by měla vyhodnotit samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení.

„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,” uvedl v pondělí ráno ministr školství.

Maturitní vysvědčení by v tom případě studenti získali podle průměru z předchozích tří pololetních vysvědčení.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by měly proběhnout podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Rovněž žáci devátých tříd se již dozvěděli, jak by měly vypadat přijímací zkoušky na střední školy. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů po znovu otevření škol. Rozdíl bude jen ten, že bude jen jeden termín, který stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

„Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

 

Komentáře