Můžete se zamyslet nad láskou a pravdou

JABLUNKOV Branami slov, tak se jmenuje setkání, které nabídne možnost zamyslet se nad pojmy láska a pravda a které hojně čerpá ze starověké jazykové moudrosti.

Odehraje se 8. února od 17 hodin v JACKi. Akce má otevřít prostor ke společnému hledání odpovědí na otázky.

Například: Jak lidé východních kultur původně chápali tak zásadní slova, jakými jsou láska a pravda? Může nás obohatit původní smysl slov? Skrýval se za týmiž slovy stejný význam jako dnes? Může nás obohatit původní smysl slov? Lze současnou prázdnotu slov nějak oživit?

Přednášet bude Josef Byrtus.

Komentáře