BYSTRZICA O Bystrzicy w tym roku jeszcze nie jedyn roz usłyszymy, bo w tym roku obchodzi 600 roków od piyrszej pisemnej zmianki. Spotkani morsów – otužilců było jednóm z wielu akcji, kiere sie bedóm organizować w przecióngu całego latosigo roku.

Trzeba uawrzić ciepłóm herbate.

Trzeba aji zahajcować, aby tym, kierzi wylezóm z wody, ale aji tym, kierzi sie bedóm prziglóndać z brzegu i fandzić tym potrzeszczańcóm, nie było zima.

Posolić schody, aby potym, ci, kierym nogi zamarznóm z zimnej wody, nie uklejzli.

Na odwage przed wejściym do zimnej wody.

Wszyckich pieknie prziwitoł fójt gminy Roman Wróbel, kiery mioł radość, że sie tela ludzi zeszło.

Zagrała kapela Bezmiana. Hóknył na całe koło aji fójt.

Sami piekni chłapcy grajóm w tej kapeli, kiero do dzisio wybiyro miano i fórt se musi mówić Bezmiana.

Tak, a teraz huraaaa do wody. Ta miała tak kapke nad zerym, luft kapke pod zerym, pry tak akurat.

Tych odażnych tam wlazło kole 60.

Fajermani to wszecko mieli pod kontrolóm.

Nimóg chybieć ani Janek Michalik.

Ja, z brzegu, w ciepłym obleczyniu sie dobrze fandzi.

Tych, co sie z brzegu na tych z tymi sinymi wargami dziwali, sie też cosi uzbiyrało.

Potym hónym sie zagrzoć czymsi ciepłym…

…albo ostrzejszym.

Knak z ognia tyn szmakowoł.

Tak pono zaś za rok, obiecoł starosta.

 

Komentáře