Na dożynki do Piosku sie zjechało kole trziceci traktorzistów

PIOSEK Smaczne regionalne jedzyni, piekny program artystyczny, fajno zabawa dlo małych aji wielkich, a kupa szumnych traktorów, starych aji ganc nowych – tak by się w skrócie dało opisać tradycyjne dożynki w Piosku.

Od samego poczóntku sie było na co dziwać. Ludzie mógli oglóndać szumne traktory od gazdów ni jyny z Piosku, ale aji z inszych dziedzin –

wielki,

małe,

nowe,

stare,

kómbajny a dalszóm technike.

Sómsiedzi z Jabłónkowa, Bukowca, Hyrczawy a dalszych dziedzin prziniyśli przeszumne wiynce dożynkowe,

kiere fajermani z Piosku wieszali nad bine.

Zebranych gości prziwitała pani starostka Piosku Věra Szkanderová,

przemówił aji ksióndz Grzegorz Oziębłowski,

a wszeckigo dobrego Pioszczanóm życzył starosta Jabłónkowa Jiří Hamrozi.

Starosta Hyrczawy Peter Staňo zaśpiywoł

z Trombitášami Štefánikovcami.

Zagrały gorolski kapele Lipka

a Nowina.

Prymasz Nowiny Peter Byrtus zebroł na scene aji swoigo sztyrzrocznego synka.

A jak Nowina zaczła grać „Janiczek trowe siecze,” Mirek Łysek porwoł swojóm paniczke do tańca.

Ludzi sie w Piosku zeszło szwarnie,

dziywczynta ich witały kołoczkami.

Kogo bił głód, kupił se kołocze,

fajne bachora albo placki,

kiere piykły panie z Miejscowego Koła PZKO. O północy snodzi wszeckim budóm doszło jedzyni.

Karol Skupień powiynszowoł pani Krenżelokowej, kiero miała 90. urodziny.

Na scenie, kierej „szefowoł“ Karol Skupień, sie furt cosi robiło – od popołednia aż do nocy. Wystómpiły mażoretki Pietrovki, Peter Borkovec ze Superstar, Dr. Ong a Abba Revival. Wszecy sie bawili skoro aż do rana.

Zatańcowali Magurzanie z Łodygowic,

Drevár z Krásna nad Kysucou,

Zaolzi a przedtym eszcze mali gałgani ze Zaolzioczka, kierym zaś kozy wlyzły do kapusty.

Pan Sebastian Suszka – Kamiński z Istebnej za dwie a pół godziny wyrzezoł motorowóm piłóm szumnóm sowe.

Pan Stanisław Baselides z Jabłónkowa przedowoł swoje palice,

zrynczne dziywczynta malowały, zdobiły,

nikierzi se wyprugowali, jak sie kiejsi mleło na żarnach.

Dzieci se niechały pieknie pomalować swoje gymbulki,

a nikierzi se zrobili selfie,

dalsi sie niechali wyfotografować na pamióntke.

A nie chybiała ani tombola, na Monike Byrtus sie uśmiychło szczynści.

A kómu nie starcziło podziwać sie na traktory na poczóntku, móg ich oglóndać, jak uż stoły zaparkowane wedle na łónce.

 

Komentáře