Na nadjezdu se připravují na montáž svodidel

TŘINEC Rekonstrukce nadjezdu na ulici Závodní pokračuje v rychlém sledu. V tomto týdnu, kromě například  betonáže spřažené desky či armování říms, by měla začít i příprava na montáž svodidel.

Na opravované strategické tepně Třince jiý skončily betonáže dříků opěrných zdí před a za mostem, stavební firma dokončila taktéž zásypy a odvodnění opěrných zdí před mostem. Dokončená je i montáž ocelové konstrukce zesílení podpěr vloženého pole, bylo spuštěno vložené pole a proveden základ a dřík opěry OP2. Z části skončila výstavba říms na mostě a opěrné zdi před mostem. Z velké části je již hotová i pokládka hydroizolace mostu.

Nyní probíhají práce na dokončení další z opěr, probíhají betonáže zbývajících části spádové desky, betonáže říms, řeší se zásypy přechodové oblasti u další z opěr a pokračují sanace betonových konstrukcí a práce na hydroizolaci mostu.

V nejbližších dnech bude probíhat betonáž spřažené desky a betonáž bednění zesílení další z podpěr. V plánu je armování a bednění závěrné zídky a armování říms. V tomto týdnu by měla začít i příprava na montáž svodidel.

Po rekonstruovaném nadjezdu bychom se měli projet v polovině září. Celkové náklady budou činit cca 100 milionů korun a o financování se podělili Státní fond dopravní infrastruktury, město Třinec a Třinecké železárny.

Foto: TZ

Komentáře