Nejčastějším trestným činem v našem kraji za loňský rok byly krádeže vloupáním

MSK Loni moravskosležští policisté prověřovali a vyšetřovali celkem 17 865 trestných činů, stíhali celkem 8 953 osob, z nichž bylo 4 475 recidivistů.

Přestože v oblasti kriminality došlo v našem kraji ve srovnání s rokem 2020 k meziročnímu poklesu o 9 procent, došlo ke zvýšení způsobené škody, a to o necelou jednu miliardu korun. Moravskoslezští policisté zajistili majetek v rekordní částce přesahující 533 milionů korun (nemovitosti, pozemky, vozidla, hotovost, atd.), což je o 335 milionů více, než v roce 2020.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je v celorepublikovém srovnání druhé nejzatíženější z pohledu trestné činnosti.  Objasněnost případů je 63,6 procenta. Nejvíce trestích činů se událo v Ostravě – 41,2 %, pak v uzemních odobrech Karviná a   Frýdek-Místek.

Nejčastějším trestným činem v Moravskoslezském kraji za loňský rok byly krádeže vloupáním do ostatních objektů, následuje maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže prosté v obchodech.  Největší skladbu trestných činů zaujímá stále obecná kriminalita s 78,9 % (skládá se z majetkové, ostatní, násilné a mravnostní).  Následuje zbývající kriminalita se 14,9 % a hospodářská kriminalita s 6,3 %.

Násilná trestná činnost klesla o 6,2 %, nejčastějšími trestnými činy byly úmyslné ublížení na zdraví a porušení domovní svobody, u kterého došlo ke zvýšení oproti roku 2020, a to o 63 případů.

Zvlášť závažný zločin vraždy nebo pokusů vraždy řešili moravskosležští policisté celkem sedmkrát (statisticky je vykázáno případů 6, jelikož jeden případ byl, vzhledem k nepříčetnosti pachatele, odložen). Všechny tyto skutky policisté objasnili.  Nejčastějším motivem byla žárlivost a osobní vztahy.

Zvýšila se mravnostní trestná činnost, a to o 7 % (z 287 případů na 307). Nejčastějším trestným činem bylo pohlavní zneužití, následovalo znásilnění a trestná činnost na úseku dětské pornografie, která je páchána v internetovém prostředí.

Na úseku toxi problematiky došlo k meziročnímu nárůstu o 10,8 %. Bylo obviněno o 42 osob více (celkem 431 osob) a zajisštěno o 12 varen více (celkem 45) než v roce 2020. Pěstíren bylo zajištěno o 10 méně, než v roce 2020.

U majetkových trestních činů, které jsou nejčastější, byl zaznamenán pokles o 5,4 %, zejména u krádeží v jiných oběktech nebo věcí z aut.

U hospodářské trestné činnosti nejčastějšími trestnými činy byly podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a úvěrový podvod. – V současné době dochází k postupné transformaci „klasických“ podvodů do oblasti podvodů investičních. Jedná se o lákání finančních prostředků z poškozených ve formě nabídek investic v nejrůznějších oblastech. Spektrum je široké, např. nákup korporátních dluhopisů, kryptoměn apod. – upřesnila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Počet volání na tísňovou linku Policie ČR 158 – v loňském roce se jednalo o 149 200 hovorů, což je 408 hovorů denně.  Nutno však dodat, že k jedné oznámené události přijali operátoři tísňové linky několik hovorů nebo lidé oznamovali věci, které nepřináleží k řešení policii.

 

Komentáře