Nemocniční posluchárna se proměnila v edukační centrum

TŘINEC Nemocnice Třinec uspořádala pro své zaměstnance tradiční vzdělávací akci s názvem „Edukační dny“. Zdravotníci si tak mohli zdokonalit jednak postupy, které při své práci používají, ale i takové, které nejsou každodenní rutinou.

Cílem této akce, která začala v pátek a končí dneska, je zkvalitnění ošetřovatelské péče a zvýšení profesionality přístupu k pacientům. V nemocniční posluchárně, která se proměnila v edukační centrum, zdravotníci procvičovali a procvičují manipulaci s pacientem s pohybovým postižením nebo ošetření PICC katétru a portů. Dozvěděli se rovněž jak pečovat o tracheostomii a NGS sondu.

Podobně jako v minulých letech je i letos do praktické části zařazen nácvik správné dezinfekce rukou i samovyšetřování prsu jako prevence nádorového onemocnění prsu. Zajímavé poznatky získají zdravotníci i o používání AED. Další stanoviště je zaměřeno na hlášení nežádoucích událostí. Zdravotnický personál se taktéž seznámí s prací interventů Nemocnice Třinec – uvedla mluvčí třinecké nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního programu vzdělávání zdravotníků. Účastníci získávají certifikát o absolvování vzdělávacího programu a především jistotu, že uvedené úkony opravdu ovládají – doplnila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Maštalířová.

Foto: TZ

Komentáře