O slavnostním otevření písecké mateřinky

PÍSEK Děti z Písku od letošního školního roku se těší z nové budovy mateřské školy. I když výuka v zrekonstruované budově probíhá již dva měsíce, slavnostní otevření mateřinky se konalo teprve minulý týden.

Starostka Písku Věra Szkanderová přivítala všechny přítomné a přiblížila historii zrekonstruované budovy, kterou v roce 1924 postavila polská organizace  Ústřední spotřební družstvo pro Slezsko v Lazech.  „Nejdříve  se zde prodávaly potraviny, později se nabízený sortiment rozšířil na smíšené zboží, tedy byl tady  koloniál. V roce 1960 se tato prodejna stala součástí spotřebního družstva Jednota FM a fungoval zde prodej spotřebního zboží. V roce 1993 byla budova převedena na obec Písek a našli v ní zázemí pošta, zubní lékař, praktický lékař, dětská poradna  a prodejna bylin. Postupem času se technický stav budovy zhoršoval a množství poskytovaných služeb se snižovalo. V roce 2015 zavřel svojí ordinaci  zubní lékař, dva roky nato  obec přestěhovala poštu do budovy Obecního úřadu.“

Děti v Písku přibývalo a naplněnost v tehdejší mateřské škole překračovala stanovené limity. Proto se Písečtí rozhodli, že budovu použijí pro potřeby mateřinky. Kompletní rekonstrukce stála téměř 17 milionů korun. Původní žádost z roku 2015 o dotaci na rekonstrukci, kterou obec podala na ministerstvo školství, byla zamítnuta. Zastupitelstvo obce nezaváhalo a podniklo velmi odvážný krok – v  roce 2018 schválilo čerpání úvěru ve výši 15 mil. korun na realizaci zmiňovaného projektu.

Jelikož štěstí odvážným přeje, ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu na stavbu infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Obec nezaváhala ani tentokrát a její 15milionový projekt byl mezi 12 podpořenými žádostmi z 50 podaných. Vzápětí však osud ukázal i druhou stranu mince.

„V polovině roku 2018 jsme předali staveniště a  těšili jsme se na nové prostory. To ještě  nikdo netušil, jaké problémy nás čekají. Budova totiž začala padat k zemi. Po každé návštěvě statika se nestavělo, ale bouralo. Nebylo to období jednoduché, nicméně úzká spolupráce stavební firmy, statika, projektantů, technického dozoru a obce udělaly své a dnes tak můžeme zhlédnout nové prostory pro 34 dětí, které byly pořízeny investičním nákladem ve výši téměř 17 mil. Kč,“ popsala cestu k úspěchu starostka Písku.

Zrekonstruovaná budova má kapacitu 34 dětí a v současné době fungují dvě předškolní oddělení.

Slavnostně pásku přestřihli starostka obce Věra Szkanderová, ředitelka Lenka Šamanová, za technický dozor Miloš Kopecký, za projektanty – Milan Czudek.

Hosty a rodiče přivítaly milým programem děti z mateřské školy.

Budovu posvětil farní vikář Vojtěch Žvak.

„Budova je vzdušná, velkými okny sem nádherně svítí sluníčko, všechno je barevné. Kdybych byl dítětem, to bych si hrál, ani by mi nevadil odpolední klid,“ nechali se slyšet někteří z rodičů.

Komentáře