Odpustowy ables: Cokot helfrowoł w Bystrzicy, Kimak w Sałajce

GÓRNO ŁÓMNO Po zamroczónej a upadanej sobocie prziszła słóneczno niedziela. Na tradycyjny odpust na Sałajce sie wybrało kupa ludzi – ni jyny auciskami, nikierzi jechali na bicyklach a dalsi szli pieszo z Jabłónkowa.

Msze na Sałajce były sztyry. Sume odpustowóm odprawił ksióndz Artur Kimak z Bystrzice. Proboszcz górnołómniański parafii Edward Cokot słóżił msze świyntóm w Bystrzicy, kaj też mieli odpust.

Przed końcym mszi w Sałajce sie ksióndz Edek pojawił przi ambonie, bo uż prziwalił z Bystrzice. Pozdrowił wiernych, kierzi prziszli na odpust a podziynkowoł wszeckim, kierzi uroczystość przigotowali, za robote.

Świynto Podwyższynio Krziża Świyntego przipado na 14. września, Znaleziyni Krziża Świyntego obchodzimy 3. maja.

Tradycja przipisuje odnaleziyni Krziża św. Helynie, matce cysorza Konstantyna I Wielkigo, w 326 roku. Relikwie zostały złożóne w bazylice Świyntego Grobu w Jerozolimie na Golgocie, kieróm kozoł postawić cysorz Konstantyn.

 

Komentáře