Opowiadani na niedziele

We Wieli Pióntek


We Wieli Pióntek przed wschodym słóńca strzigóm kwosty kónióm a zgrziwy. A z topola ty pómpki łobiyrajóm. Jak tego nazbiyroł a we Wieli Pióntek łusmażił, to mioł szumne dłógi włosy. Tóż łuż łod dziywczyńcia tym mazali. To szumnie wóniało, łokropnie. To sie smażiło na maśle. Jyny sie musiało to masło zeszkwarzić, coby sie nie zepsuło. No a potym zaś warzi sie szpyrka. Choćbyście jóm w jakim cieple mieli, tak wóm sie nie zasmerdzi cały rok.

Po północy chned sie leci sagi do potoka, kiery mo świyrbiónczki. A łumyje sie cały ganc. Aji skoczi do wody, choć je jak zimno, a potym jyny chyłko, a leci do chałupy. Tóż to też poroz na trzeci dziyń szczernióm a łuż jich ni ma. Stracóm sie.

A kiejsi ludzie szli aji po kolanach we Wieli Pióntek. Jo sama szła roz. Jezusmaryja, marzło, taki krokodyle były zmarznióne, tóż mi ciurkym na ziym ciykły lzy, a mama sie dziwali, abych nie wstała na nogi. Jakście prziszli, nikiedy krew z kolan szła ciurkym, a to tak ludzie łokropnie wierzili. Nie kurzili przez post, nie pili, fajki se łodmówili przez tych siedym tydni. Gorzołki żodyn do gymby nie wzión.

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolovi Danielovi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře