Opowiadani na niedziele

Jako baba chciała za chłopa łumrzyć

Baba chłopu powiedziała: „Jo cie tak móm rada, że za tebie łumrym, choćby co. Wolim jo łumrzić jako ty”. – „Bodej byś tako, babeczko, była dobro?” – „Nó jo duszym za tebie dóm”. Chłop se myśloł: „Poczkej, dyć jo cie skusim”.

Kupił włoskich łorzechów, jóndra wydłuboł, zjod, a w nocy kocura łobuł do tych szupów. A że je łokropnie biydny. – „Wiysz co, babko, ale jak śmierć przidzie, jo se legnym do pieca”. – „Nó, chłopeczku, legnij, legnij”. I łun wloz do pieca, coby go ta śmierć nie naszła. – „A ty za mnie leż w tym łóżku, co jo leżoł, dy chcesz za mnie łumrzić”.

I łun łobuł tego kocura do tych szupów, i kocur szeł, i kupkoł. A jidzie ku tymu łóżku, bo w tym łóżku tyn kocur lygoł przi tym chłopie. A łuna pado: „W piecu je. W piecu je”. Ale kocur jidzie fórt ku ni. Wyskocziła: „Biada, rety, dy w piecu je”. – „Tak tyś chciała za mnie łumrzić? Aha, baby sóm bestyje”. Ale nie wszecki.

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolowi Danielowi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře