Opowiadani na niedziele

Czymu je słóno woda w morzu

Jedyn gazda sioł groch a prziszeł ku niymu jakisi taki jako gojny, a pado:
„Przedej mi tyn groch”. – „Na cóż by ci było po nim, jak łuż je roz sioty po całym
kynsie?” – „Jej, przedej mi go. Co chcesz za to, to ci dóm. Pyniyze chcesz?” –
„Na wolołbych cosi jinszigo, ale jak ni ma? Nó przedóm”. – „Ale musisz prziść
na sóm wyrch” – jakisi tam łokropny gróń był – „tam ci to wypłacim, bo tu ni
móm przi sebie nic”. – „No dobre. Jo łuż tam pudym”. I tóż rozeszli sie.

Tyn przijechoł du dómu a baba sie go pyto: „Cziż łuż to zasioł?” – „Zasioł aji
przedoł”. – „Na ty wole pitómy, tóżeś to zasioł, a jakóżeś to przedoł, jak to łuż
zasiote było?” – „Nó prziszeł ku mnie taki gojny i kupił to”. – „Kiela żeś dostoł
za to?” – „Ni móm pyniyz. Dziepro mi tam trzea po zopłatym jiść”.

Jidzie po zopłatym a łuż tela gawrónów na tym grochu, aż czorniutki cały
kónszczek. I pieknie tyn groch zezbiyrały, i dobre. I łun tam szeł, i przidzie, tyn
go łuż czakoł tam kansi na tym kopcu a pado: „Tóż poj. Co chcesz za niego?” –
„Na młynek”. Bo mu to tak jedyn poradził, co go potkoł. – „Co mu rozkożesz, to
bee”. Jyny trzea było powiedzieć: „Młynku, to mlyj, to mlyj, jyny zastow sie”.
No i łun to chcioł, i jego bogaty brat to widzi a pado: „Dej mi tyn młynek, a jo
ci dóm całe bogactwi, a łodyndym za morze”. – „Nó tóż dóm”. I doł mu.

I nabrali se jedzynio, i jechali. Jak prziszli na morze, chybiło jim soli i łun
pado: „Młynku, mlyj!” I młynek miele, ale łun nie wiedzioł, jako to zastawić.
I młynek mlył i szif sie topi, i przebrane wszecko, i aż sie zatopił. I młynek po
dzisio miele, a woda fórt słóno w morzu, bo ni mogóm go zastawić.

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolowi Danielowi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře