O Mikołaju w Wędryni

WĘDRYNIA W okrojonej formie, ale jednak. Pomimo koronawirusa święty Mikołaj odwiedził w piątek Polską Szkołę Podstawową im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni. Również w formie online.

Oddwiedziny św. Mikołaja wraz z całym orszakiem w wędryńskiej podstawówce od lat są w gestii uczniów klasy dziewiątej, którzy przygotowują mikołajowy program. Tak było również w piątek, 4. grudnia. Jednak w odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku nie odwiedzili oni z wierszykiem, piosenką i słodyczami wszystkich klas jak zazwyczaj, ale tylko pierwszaków i to w ogrodzie szkolnym.
Najmłodsi uczniowie oczywiście nie odrazu otrzymali mikołajowe prezenty. Najpierw trzeba było policzyć anioły, zaśpiewać i zarecytować. I oczywiście zapewnić, że było się grzecznym. A potem znaleźć worek z prezentami ufundowanymi przez Macierz Szkolną.
Uczniowie z pozostałych klas spotkali się z Mikołajem zdalnie za pomocą platformy Google Meet, cukierki zaś znaleźli pod drzwiami. – To był pierwszy w historii szkoły e-Mikołaj, stąd dziewiątacy musieli czasami improwizować. Ale spisali się na medal – nie krył zadowolenia wychowawca klasy Marian Nieboras.
Foto: klasa IX (a zwłaszcza Nela Heczko), filmiki: Izabela Zawadzka

Komentáře