Přítomnost rodiče na operačním sále

TŘINEC Věděli jste, že v Nemocnici Třinec, p.o. při plánovaném operačním výkonu u menších dětí je možno být s dítětem na sále až do uvedení do celkové anestezie?

Přítomnost rodiče u malého dítěte v cizím prostředí je pro řadu lidí velmi vhodná. „V Nemocnici Třinec je možnost u plánovaných operačních výkonů, aby byl jeden z rodičů přítomen na operačním sále u dítěte před uvedením do celkové anestezie. Dítě tak není traumatizováno absencí známých tváří, je často klidnější a anesteziologický tým dokáže s pomocí rodičů zajistit, aby úvod do anestezie byl hladký a bez pláče,“ sdělila Irena Sikorová Nožková, tisková mluvčí. V rámci návštěvy anesteziologické ambulance je rodič poučen o pravidlech chování, které musí dodržet na operačním sále.

„Zahájení anestezie probíhá téměř výlučně inhalační formou, a to pomocí masky s inhalačním anestetikem přiložené jemně na obličej dítěte. Po ztrátě vědomí dítěte a před započetím operace pak rodič z operačního sálu odchází,“ vysvětlil Petr Zawada, lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Třinec.

Komentáře