GRÓDEK Poczóntkym marca majóm swoje świynto panie z Gródku, w maju świyntujóm chłopi. Piyrszi gródecki dziyń dlo chłopów przebiegnył w Girowie. 

Pogoda była na jedynke, chłopi se swoje świynto użyli.

Nikierzi prziszli pieszo, ponikierzi przijechali na bicyklu.

Strzylali z lufcioka,

aji z łuku,

zagrali se szipki, petanque a fuzbal.

Tak tu to je genau dziesióntka.

Aj, isto wiater, bo strzała je daleko od postrzodka.

Tak co, gdo se idzie pochybać jako za starych czasów na festynie?

Jak po półce, tak od pana starosty.

Tak a teraz uż mogymy zacznyć czepować piwo.

Jak świynto chłopów, tak jedynie z piwym.

Nieskorzi sie aji grilowało, jedzyni od pana Lukáše Bulíčka było erste klase! U grila skisnył sztyry godziny, narychtowoł kurzine, krewetki, świyczke a argentyńskóm łowiynzinke!

Przijechoł aji pan redaktor Jarosław jot-Drużycki. Powykłodoł ze starostóm,

pofotografowoł partyje

a postrzyloł z lufcioka.

Fajnie nóm było! Zeszło sie nas 66, na popiyrsze ganc dobre. Peter Dudys wygrol główny konkurs. Obnowili my zaś ławe do Girowa. Kaj z kierym sie potykoł. Czuli my sie fest swobodnie, bo to było bez jedynej żyński,” uśmiychnył sie pan starosta Robert Borski.

Do widzynia panowie, tak zaś za rok!

Komentáře