Rekonstrukci gymnázia komplikuje stav objektu a medializace Covid-19

ČESKÝ TĚŠÍN Generální rekonstrukce komplexu budov Gymnázia J. Słowackého v Českém Těšíně se dostala do další fáze – byla zesílená konstrukce hlavní budovy školy, na střeše navazujícího objektu tělocvičny pracují pokrývači. Problémy způsobuje skutečný původní stav objektu, který odhalily až stavební práce, a anti-covidová opatření.

V důsledku pandemie se rekonstrukce dostala do mírného skluzu. Dalším problémem je, že skutečný stav původního objektu gymnázia je jiný než se očekávalo. – Řešíme nedostatek pracovníků, především u našich dodavatelů. Této stav mimo jiné způsobují i státní nařízení, stejně jako medializace o výskytu Covid-19 v Karviné – uvedl Petr Piprek z Beskydské stavební, která rekonstrukci provádí. Zároveň dodal, že že skutečný stav původního objektu gymnázia se ukázal být v rozporu s tím, co očekával projekt, a to si vyžádalo nutné změny v postupech i rozsahu prací.

V současné době v rámci rekonstrukce budovy gymnázia bylo dokončeno statické ztužení průvlaků čtvrtého a pátého podlaží školy, dále pokračuje výměna oken, byly zahájené práce na fasádě sousední tělocvičny, jejíž statika byla dříve zesílena spřažením ocelovými nosníky.  – V interiéru školy provádíme dispoziční změny a připravujeme se na demontáž arkýřů a pásového světlíku střechy školy. Ta je již připravena na montáž nové hliníkové krytiny – doplnil Piprek.

Generální rekonstrukce souboru budov Gymnázia J. Słowackého v Českém Těšíně začala v první polovině února, dílo má být hotovo v červenci 2021. Zřizovatelem školy a investorem je Moravskoslezský kraj, který se rozhodl pro rozsáhlou opravu z důvodu velmi špatného stavu konstrukcí a neúsporného provozu.

Foto: TZ

 

Komentáře