Teatralne popołudnie w Oldrzychowicach

OLDRZYCHOWICE Szkoła podstawowa w Oldrzychowicach przygotowała dla rodziców, dziadków, przyjaciół i licznych gości prawdziwą teatralną ucztę, wystawiła bowiem spektakl Mały tygrys Pietrek od Hanny Januszewskiej.

Przedstawienie opowiadało o perypetiach małego tygryska, który bał się wszystkiego. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role, za co widzowie nagrodzili ich gromkimi brawami. Spektakl wyreżyserowała Alina Rucka.

– Przedstawienie przygotowaliśmy od marca w ramach kółka dramatycznego. W tym roku mieliśmy kłopoty z salą, gdzie byłaby scena. W końcu na potrzeby teatru dostowaliśmy salę gimnastyczną – wyjaśniła reżyser.

Scenografia Anny Wojnik była fantastyczna i nikomu nie przeszkadzało, że przedstawienie nie odbyło się na scenie jako takiej.  Muzykę opracowali Daniel Bocek i Filip Macura.

Z powodu nie mieszczącej wszystkich chętnych widowni, spektal wystawiono dwa razy – w czwartek i piątek. Za każdym razem zabrakło wolnych miejsc.

Komentáře