Techtle mechtle kolem Nemocnice Třinec

TŘINEC Rada Moravskoslezského kraje na svém mimořádném zasedání 18. ledna z důvodu „manažerského selhání“ s okamžitou platností odvolala dosavadního ředitele Nemocnice Třinec Martina Sikoru.  Docílila tím vzbouření se zaměstnanců nemocnice, kteří sepsali petici a hlasitě proti odvolání ředitele před třineckou nemocnicí protestovali.

Martin Sikora se ředitelem Nemocnice Třinec stal loni 1. října. Důvodem jeho odvolání dle zřizovatele třinecké nemocnice, tedy Moravskoslezského kraje, je – zjednodušeně řečeno – to, že v době nouzového stavu provedl rozsáhlé personální změny bez následného zajištění provozu, tudíž ohrozil chod nemocnice včetně očkování proti covidu a potažmo tak mohl způsobit zhroucení zdravotnictví v celém okrese.

Mluvčí kraje Nikola Birklenová k tomuto uvedla (pro Ekonomický deník), že „o situaci v nemocnici se vedení kraje dozvědělo od zaměstnanců nemocnice a po prověření všech okolností byl ředitel odvolán“. Nutno dodat, že pod pojmem „zaměstnanci nemocnice“ byl zřejmě míněn anonymní dopis. Otázkou zůstává, jakým způsobem kraj mohl všechny okolnosti o víkendu prověřit, neboť anonymní dopis a také stížnost na jednání ředitele, kterou napsal soukromý subjekt sídlící v areálu nemocnice, dorazily do kanceláře hejtmana v pátek 15. ledna a o odvolání ředitele třinecké nemocnice bylo rozhodnuto v pondělí 18. ledna.

Anonym versus fakta

V anonymním dopise, který obdržel hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, a který údajně napsali zaměstnanci třinecké nemocnice mj. stojí: „ředitel sesadil v době nouzového stavu osoby v klíčových manažerských pozicích, jejíž činnost opřená o letité zkušenosti a znalosti problematiky je pro chod a provoz nemocnice více než důležitá a je v současných podmínkách a zejména v nouzovém stavu naprosto nepostradatelná a nenahraditelná. (…) Tímto krokem dochází k totální destabilizaci a destrukci chodu nemocnice. (…) V týdnu od 18. ledna naší nemocnici zcela reálně hrozí zhroucení systému a poskytování péče. To proto jak je výše uvedeno, byli bez udání důvodu odvolání, či přeřazeni všichni klíčoví pracovníci vedení nemocnice. Tito nově přijatí zaměstnanci nemají žádné povědomí o situaci a skutečném stavu v naší nemocnici, budou začínat zcela od nuly a nejsou aktuálně schopni odvolané osoby jakkoli nahradit. Nově přijaté osoby neměly žádný adaptační proces, v podstatě do svých funkcí nastoupily ze dne na den„.

Fakta jsou taková, že Martin Sikora během své ředitelské působnosti v Nemocnici Třinec kvůli ekonomické situaci snížil počet vedoucích pozic středního nemocničního managementu (bez zásahu do zdravotnického personálu) a snížil personál lékárny. Dále doposud rozdělenou roli náměstka pro léčebnou péči, tedy pro chirurgické a nechirurgické obory, spojil do jedné osoby a do funkce náměstka pro léčebnou péči jmenoval MUDr. Štěpána Ruckého, který tuto pozici zastával v minulosti osm let. Další změna se konala na postu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (NOP). Ten byl pověřen vrchní sestře interního oddělení Janě Maštalířové, která po dobu čtyř let plnila funkci zástupkyně NOP,  a která u většiny zdravotních sester má přirozenou autoritu. Ředitel následně oddělil roli ústavní hygieničky a zároveň manažerky kvality v jedné osobě. Jinak řečeno Terezie Haratková, která tyto dvě funkce plnila, se po rozhodnutí ředitele stala pouze ústavní hygieničkou. Na pozici manažerky kvality s cílem získaní pro nemocnici akreditace byla povolána Martina Sližová, která tuto funkci zastávala již v letech 2016-2018, tedy v době, kdy třinecká nemocnice byla úspěšně akreditovaná (v současné době nemocnice akreditaci nemá).

Je opravdu velmi těžko si vysvětlit, jak byl těmito rozhodnutími chod nemocnice destabilizován a že jmenované Martinem Sikorou osoby údajně nemají žádné povědomí o situaci a stavu v třinecké nemocnici. Na druhou stranu je zřejmé, že autor či autoři anonymního dopisu jsou velmi dobře informování, neboť personální změny na výše uvedených postech byly ředitelem nemocnice provedeny 15. ledna, tedy v době, kdy anonym už na kraji byl.

Nemocnice versus ambulance

Těžko říct, zda se jedná o náhodu či dobré načasování, ale 15. ledna na stole hejtmana přistál i dopis od soukromého subjektu – Plicní ambulance Na Sosně s.r.o. jež se nachází v nemocničním areálu – a který podepsaly MUDr. Ivanka Lukešová a MUDr. Dana Slowioczková. V dopise, velice stručně řečeno, mj. stojí, že ředitel nemocnice dal této soukromé ambulanci výpověď, což v době covidové se rovná „ohrožení života mnoha lidí“ a jakékoliv rozhodnutí omezující v současném stavu provoz plicní ambulance se jeví jako „nemorální s nedozírnými následky“.

Z informací, které se naši redakci podařilo získat vyplývá, že ředitel této ambulanci výpověď nedal, ale jednal s ní o narovnání nestandardně nízkého nájmu, který ambulance od roku 2013 doposud platila v nezměněné výši. Nutno zároveň dodat, že na rozdíl od plicní ambulance třinecké nemocnice tato soukromá ambulance se na péči nejvíce ohrožených pacientů s plicním onemocněním v době pandemie nijak nepodílela a i přes žádosti třinecké nemocnice opakovaně odmítala poskytnou konziliární vyšetření.  Podle lékařů z nemocnice tvrzení o „ohrožení života mnoha lidí“ je účelově vykonstruovanou lží.

Současný stav

Nečekané odvolání ředitele Nemocnice Třinec Martina Sikory vyburcovalo mnoho nemocničních zaměstnanců z lékařských i sesterských řad k otevřeným protestům proti tomuto rozhodnutí v pátek 22. ledna a v pondělí 25. ledna a také k sepsaní petice, kterou během šesti hodin podepsalo 170 zaměstnanců.

Kraj, jakožto zřizovatel Nemocnice Třinec, včera vyhlásil výběrové řízení na post ředitele. Hejtman kraje Ivo Vondrák na pondělní tiskové konferenci uvedl, že důvodem odvolání Martina Sikory nejsou stížnosti, které kraj dostal, nýbrž jeho důležitá personální rozhodnutí, které provedl bez konzultace s krajem.

Chtělo by se dodat, že je možná dobře, že svá personální rozhodnutí odvolaný ředitel nekonzultoval, když přihlédneme k faktu, že rozhodnutí o dočasném pověření ředitelského nemocničního postu Jaroslavu Brzyszkowskemu, který v třinecké nemocnici pracoval dva roky jako provozně-technický náměstek a soukromě je manželem asistentky náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera, zřejmě konzultováno bylo.

Izabela Kraus-Żurová

Foto: Nina Suchanek/ZWROT

 

 

 

 

Komentáře