Třinecké gymnázium je nejlepším přípravným centrem v ČR k prestižním anglickým zkouškám!

TŘINEC Významné ocenění v soutěži o nejlepší jazykové přípravné centrum, které připravuje studenty k anglickým cambridgeským zkouškám FCE a CAE, získalo Gymnázium Třinec. Stalo se nejlepším přípravným centrem v ČR pro rok 2018.

Odborná porota, která se skládala ze zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press, vybrala třinecké gymnázium jako vítěze této  nejprestižnější kategorie nejen díky úspěchům v roce 2018, ale také přihlédla k výsledkům jeho studentů v uplynulých letech.

Gymnázium Třinec bylo vybráno jako výherce v kategorii Best Cambridge English Exam User. V této kategorii jsme chtěli vyzdvihnout a ocenit úsilí školy, která soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje výborných výsledků,“ sdělila zástupkyně Cambridge Centra pro Českou republiku a Slovensko Martina Břeňová.

Ocenění pro nejlepší přípravné centrum v ČR převezme koncem března v Cambridge koordinátorka spolupráce s Cambridge Centrem Zlata Bichlerová. Poděkování patří všem bývalým i současným vyučujícím, kteří mají velkou zásluhu na úspěších studentů gymnázia, jmenovitě Vilmě Sikorové, Libuši Raszkové, Barboře Zawiszové a Zlatě Bichlerové.

Nové studenty připravuje Andrea Skupień Kapsia, v lektorské činnosti nadále pokračují Zlata Bichlerová a Barbora Zawiszová.

Komentáře