Třinečtí zastupitelé jednali ve sportovní hale

TŘINEC Třinečtí zastupitelé se v úterý sešli mimořádně ve sportovní hale STaRS, aby dodrželi koronavirové vládní opatření.  Během zhruba dvouhodinového zasedání pak schválili rozhodnutí rady města, že Třinec pomůže místním drobným podnikatelům zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu a uzavření provozoven.

Vybrali jsme toto místo, abychom dodrželi hygienická opatření vyplývající z nařízení vlády, a mysleli jsme i na to, aby se mohla zasedání zúčastnit veřejnost. Nechtěli jsme posouvat termín zasedání zastupitelstva na pozdější dobu, protože klíčovým tématem bylo schválení pomoci podnikatelům v době koronaviru. Chtěli jsme také zastupitele seznámit s tím, jaká opatření město zavedlo v návaznosti na nařízení vlády a jak pomáhá občanům – uvedla primátorka Věra Palkovská.

Ohledně pomoci třineckým drobným podnikatelům zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu třinecké zastupitelstvo schválilo, že ti, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, mají možnost splatit nájemné za měsíce březen, duben a květen až do 30. června. Zároveň jim na základě jejich žádosti a splnění podmínek bude prominuto nájemné za období, kdy museli v souvislosti s opatřeními vlády přerušit své podnikání.

Podobně ale chceme pomoci i dalším drobným živnostníkům na území našeho města, proto zastupitelstvo schválilo návrh rady města vyčlenit 1,5 milionu korun na jejich podporu – dodal náměstek primátorky Ivo Kaleta. Peněžitá pomoc určená na úhradu nájemného ve výši do 15 tis. korun bude poskytována za určitých podmínek na základě žádosti, bude individuálně posuzována a schvalována radou města s upozorněním, že na ni není právní nárok. Podmínky k podání žádosti najdou zájemci v nadcházejících dnech na stránkách města.

Kromě ekonomických opatření na podporu podnikatelům projednali zastupitelé během svého dvouhodinového zasedání také několik dalších bodů, mezi nimiž bylo mj. i schválení Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu modernizace a rozšíření lanové dráhy na Javorový vrch. – Memorandum deklaruje vůli a společný zájem na turistickém rozvoji naší části Beskyd. Tímto krokem jsme vyjádřili zájem o přípravu a realizaci projektu modernizace a rozšíření lanové dráhy na Javorový vrch – vysvětlila primátorka.

Následující zasedání Zastupitelstva města Třince je naplánováno na úterý 16. června.

Foto: TZ

Komentáře