Ekumenické setkání v Muzeu Bible. Výtěžek z koncertu půjde na opravu střechy

JABLUNKOV  Letos se konal již druhý ročník cyklu předvelikonočního rozjímání na téma Ježíš Kristus pro náš život. Setkání se konalo ve Světovém muzeu a knihovně Bible.

Je skvělé, že máme v Jablunkově tak významné místo, kde se můžeme všichni křesťané setkat a společně se pomodlit Otčenáš,“ těšil se ze zájmu ze strany občanů o akci starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

Hlavními organizátory je vedení města Jablunkova, Muzeum Bible a pořádající církve v Jablunkově a Návsí. Myšlenka cyklu postních rozjímání vznikla během ekumenických modlitebních setkání, která probíhají pravidelně v kanceláři starosty Jablunkova Jiřího Hamroziho. Kromě starosty a místostarosty se zde schází pastoři a vedoucí církve katolické, církve adventistů sedmého dne, a také Slezské církve evangelické. Právě ti připravili zajímavý program bohoslužeb s hudebními vystoupeními.

Druhým důležitým faktorem vzniku těchto setkání byla myšlenka určité podpory a spolupráce, ukázat, že osoba Ježíše Krista spojuje, vede ke smíření a vzájemné toleranci.

Hlavním mottem všech setkání bylo rozjímání na téma – Jakou roli hraje Ježíš v našem životě. V dnešní konzumní a uspěchané době většina lidí spojuje Velikonoce s volnem, dobrým jídlem, pitím. Vytrácí se podstata Velikonoc. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

„Není tomu tak dávno, kdy skupina mladých lidí církve evangelické uskutečnila anketu, kde lidem města Havířova položili jednoduchou otázku: „Jaký je význam Velikonoc?“ Byl jsem překvapen, když mladí i starší lidé vyjmenovávali nejrůznější varianty svátků jara, avšak ani jedna osoba nevzpomenula jméno Ježíše Krista, jeho oběť, kříž. Ani jedna. Nemám nic proti tomu, když jsou Velikonoce spojeny s návštěvou našich blízkých, přátel. Ale v tom všem bychom měli vidět skutečnou podstatu Velikonoc, kterou je ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista,“ poznamenal pastor Jan Fojcik.

Každé rozjímaní bylo pod vedením jiné církve. První setkání bylo v režii církve adventistů sedmého dne. Kazatel Hynek Dona všem přiblížil, proč je Ježíš Kristus důležitý pro jeho život. Během druhého setkání nás farní vikář Grzegorz Oziębłowski vyzval k praktikování „Největšího přikázání lásky“, kterou je láska k Pánu Bohu a následně i láska k bližním. Následující setkání nám pastor Jan Fojcik z evangelické církve přinesl evangelizační poselství o záchraně v Kristově kříži.

O kulturní program na posledním setkání se postarala křesťanská skupina S.R.O. z Frýdlantu nad Ostravicí. Koncert měl benefiční charakter, neboť výtěžek půjde na opravu střechy, kterou před půldruhým měsícem poničil silný vítr.

Komentáře