V Třinci začala jedna z největších letošních investic

????????????????????????????????????

TŘINEC Rekonstrukce ulice  „malá“ Jablunkovská v Lyžbicích si vyžádá z rozpočtu města zhruba 30 milionů korun. Cílem této investice je zvýšit bezpečnost chodců i řidičů.

V rámci náročné modernizace dojde k rozšíření cesty směrem k promenádnímu chodníku, vzniknou podélná parkovací stání a chodník dostane nový povrch. – Rekonstruovat tuto ulici je potřeba jako sůl a lidé na to už netrpělivě čekají několik let. Přípravy k samotné stavbě byly časově velmi náročné mj. kvůli množství inženýrských sítí, které pod touto komunikací vedou, a omezení z důvodu výskytu významného krajinného prvku – uvedla primátorka Věra Palkovská.

????????????????????????????????????

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu o délce 730 metrů, je rekonstrukce rozdělena na dvě etapy. První etapa již začala, a to v úseku od ul. Okružní po ul. Nerudovu, druhá etapa pak bude pokračovat v úseku od ul. Nerudovy po napojení na ul. Jablunkovskou.

Díky stavebním úpravám a rozšíření komunikace vzniknou regulérní podélná parkovací místa a vozovka dostane nový povrch. – V rámci stavby bude komunikace rozšířena o půl metru a bude vytvořen parkovací pruh pro zhruba 130 podélných stání. Při řešení parkování jsme museli brát v úvahu významný krajinný prvek zeleně podél komunikace, do něhož jsme nemohli více zasáhnout – vysvětlila navržený způsob parkování vedoucí odboru investic magistrátu města Alexandra Lipowská.

Modernizace se dočká také chodník včetně přístupových chodníčků k jednotlivým domům. Starý povrch chodníků, na kterých se už značně podepsal zub času, nahradí zámková dlažba. V rámci rekonstrukce přibudou na malé Jablunkovské i estetičtější polozapuštěné kontejnery a modernizace se dočká i veřejné osvětlení. Po skončení stavebních prací dojde na závěr i k vegetačním úpravám a k výsadbě nové zeleně.

Foto: TZ

 

Komentáře