Věřící nesli kříž na Písečnou. V chladu, v dešti

JABLUNKOV Zhruba dvě stě věřících se včera vydalo na Křížovou cestu ulicemi Jablunkova. Kříž na Písečnou nesli farníci ze všech obcí na Jablunkovsku.

Všechny pobožnosti Křížové cesty v postním období se konají v chrámech. Jedna Křížová cesta je ale jiná – vede ulicemi Jablunkova ke kapličce na Písečné, kde je poslední, čtrnácté zastavení. Kříž nesli věřící ze všech obcí jablunkovské farnosti, také kněží, sestry Alžbětinky a schola.

 

Komentáře